ANBI Informatie Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold

 • Naam: Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold, opererend onder de naam "Hospice Bronnerhof"
 • Fiscaal nummer: 822811492
 • Contact gegevens: Philips van Heinsbergstraat 1, 6123 AT, Holtum
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorziiter: Martin Link
  Secretaris: Antoinette van Sloun
  Penningmeester: Wil Wagemans
  Leden:
      Miechel Hendrikx
      Vivianne van de Walle
 • Klik hier voor het Beleidsplan
 • Beloningsbeleid (nvt)
 • Doelstelling:
  Bronnerhof is een kleinschalig hospice of bijna thuis huis en valt onder de verantwoordelijkeid van de 'Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold', een plaats waar terminaal zieke mensen de laatste levensfase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. Het biedt een volwaardig alternatief voor thuis. Naast de zorg door de verpleegkundigen van Buurtzorg en de huisarts zijn de bewoners verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door onze vrijwilligers. Zij stellen alles in het werk om de laatste fase van het leven zo comfortabel en menswaardig mogelijk te maken.
 • Klik hier voor het verslag van uitgeoefende activiteiten
 • Klik hier voor de financiële verantwoording