ANBI informatie Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof

 • Naam: Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof
 • Fiscaal nummer: 853427136
 • Contact gegevens: Ankersweg 55, 6123 AJ, Holtum
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorziiter: Edwin Grootendorst
  Secretaris: Fabienne Timmermans-de Bruijn
  Penningmeester: Wil Wagemans
 • Beleidsplan (nvt)
 • Beloningsbeleid (nvt)
 • Doelstelling:
  Geldelijke middelen te verkrijgen ter instandhouding van Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold en het  verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten (nvt)
 • Financiële verantwoording (nvt)