Bronnerhof wordt gedragen, ook door u?

Ons huis is afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten. Dergelijke steun is hard nodig voor het in stand houden van onze zorgvoorziening. Met uw steun draagt u een steentje bij aan een prachtig initiatief, dat mensen in hun laatste levensdagen rust brengt en veel van hun zorgen wegneemt. In ons huis kunnen zij in een sfeer van warmte en liefde verblijven en afscheid nemen van familie en vrienden.
Wilt u ons financieel of op een andere wijze steunen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Wil Wagemans (tel. 06-13438784).

U kunt ook een donatie doen op Bankrekening  NL94RABO0144678616 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof.

Voor een overzicht van onze sponsoren, klik hier.
Voor een overzicht van onze vrienden, klik hier.