Info dorpsfilms Buchten-Illikhoven en Born

Bewerking van de dorpsfilms over Born en Buchten/Illikhoven uit 1957 in voorbereiding.

 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het bewerken en inspreken van twee stuks dorpsfilms uit 1957.

Deze twee dorpsfilms werden in 1957 in opdracht gegeven door Fanfare L’Union voor Born en harmonie St. Josef voor Buchten. Door de ontvangen entreegelden bij vertoning kon men de verenigingskast voor de aanschaf van muziekinstrumenten weer spekken. De originele super8 filmopnames werden bewaard door Het Archief De Domijnen en gedigitaliseerd en bewerkt door de filmmaker Paul Cuijpers uit Buchten. De filmbewerking bestaat uit beeldbewerking, het toevoegen van effectgeluiden en achtergrondmuziek en het inspreken van commentaar. Voor het verzamelen van de benodigde honderden namen van personen die in beeld komen werden een aantal oud inwoners uit Born, Buchten en Illikhoven benaderd.

Geen gemakkelijke opgave bij beelden die 63 jaar geleden werden opgenomen. Voor het achterhalen van de namen werden 4-5 maanden uitgetrokken waarbij vaak familieleden en kennissen werden geraadpleegd.

De opdracht aan de cameraman was om het dagelijkse leven in de dorpen in beeld te brengen en daarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld te krijgen. Deze inwoners willen natuurlijk bij vertoning van de films zichzelf zien. Dorpsfilms werden bij vertoning altijd zeer druk, vaak meerdere keren, bezocht. Bijna alle straten met hun bewoners in Born en resp. Buchten/ Illikhoven uit 1957 komen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in beeld. Verder zijn opnames gemaakt bij de kleuter, jongens- en meisjesschool en tijdens demonstraties door enkele verenigingen. Aan het einde van de films volgt de gebruikelijke optocht door het dorp waarbij bijna alle verenigingen aan deelnemen.

De cineast Adolfs maakte tussen 1950 en 1970 ca. 1.500 dorpsfilms welke inmiddels cultuurhistorische waarde hebben.  Adolfs portretteerde het leven van de gewone man in de naoorlogse jaren. Voor bestelling van de film(s) kunnen geïnteresseerden zich vanaf 1 juni op één van beide of beide films vóórinschrijven. De films worden op DVD en USB-stick uitgebracht, te bestellen door het bestelformulier(en) in te vullen via de website van https://www.bronnerhof.nl

De bedoeling is dat er eind 2020 voorvertoningen met uitgave van de DVD en USB-stick van beide films volgt welke gratis bezocht kunnen worden. Vanwege de beperkingen door Covid-19 worden data en locaties nog bekend gemaakt via de lokale weekbladen en website van https://www.bronnerhof.nl

De kosten voor de DVD bedraagt € 12,95 en voor een USB-stick € 15,95 te betalen bij het afhalen na voorinschrijving. De opbrengst is bestemd voor hospice Bronnerhof. Beide films zijn documenten met cultuurhistorische waarde. Ze laten de opbouw in de naoorlogse periode van de dorpen zien en tonen het dagelijkse leven in 1957. Tegenwoordige dorpsbewoners zullen nog veel familieleden, kennissen of vrienden tijdens hun dagelijkse bezigheden in beeld zien komen in hun toenmalige woonomgeving.

 

Uitgifte dvd/usb stick van de dorpsfilms “Born anno 1957” en “Buchten en Illikhoven in 1957”.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om beide films in november 2020 voor een groot publiek gratis te vertonen. Helaas is dit door de corona-maatregelen niet mogelijk gebleken. De dvd’s of usb-stick’s  blijken een zeer gevraagd sinterklaas of kerstgeschenk te zijn.

Vanwege het grote aantal bestellingen zijn op vrijdag, 20 november en zaterdag, 21 november de afhaaltijden ruimer gemaakt.
U kunt nu op beide dagen de door u bestelde dvd(‘s) en/of usb-stick(‘s) van 13:30 uur tot 17:00 uur afhalen bij modehuis Ster Born, Koningstraat 1.
U dient bij het afhalen ter plaatse de corona-maatregelen in acht te nemen, dus met mondkapje en 1,5 meter afstand houden.
Om onderling contact zoveel als mogelijk te vermijden vragen wij u contant met gepast geld te betalen.

De uitgifte van de bestelde dvd’s en usb-sticks van “Buchten en Illikhoven in 1957”
zal op zaterdag 28 november a.s. plaatsvinden in het gemeenschapshuis van Buchten, Kerkvonderen 9, tussen 15:00 en 16.30 uur. Tijdens de uitgifte dient u rekening te houden met de in het gemeenschapshuis getroffen verplichte corona maatregelen.

Nog niet besteld?

U kunt beide dorpsfilms van Born en Buchten/Illikhoven nog tot 15 november 2020 bestellen.Beide films kunt U bestellen via de website  via van  Hospice Bronnerhof: https://www.bronnerhof.nl.

De prijs bedraagt per dvd € 12,95 en €  15,95 per bestelde usb-stick. Betaling contant bij het afhalen.

Van 16 november tot 13 december vindt bij modehuis de Ster Born, Koningstraat 1, de losse verkoop plaats waarbij een meerprijs van € 2,00 per stuk geldt. De opbrengst van beide dorpsfilms is bestemd voor hospice Bronnerhof te Born.

Klik hier voor het bestelformulier DVD/USB-stick film Buchten - Illikhoven

Klik hier voor het bestelformulier DVD/USB-stick film Born

Mocht U vragen hebben over uw bestelling, stuur een mail naar : cor.heinemans@pcsteun.nl