geld&werk

Geldkwesties door Irene van den Berg

De Limburger 18 maart 2014

 

Gul geven heeft voordelen

Schenken aan een goed doel kan een aardig belastingvoordeel opleveren. Zo is een gang naar de notaris niet meer nodig. Nederlanders geven jaarlijks tussen de 200 en 250 euro aan een goed doel. Daarmee doen we het goed

vergeleken met andere landen. Om dit ruimhartige gedrag te stimuleren, heeft de overheid bepaald dat weldoeners hun giften onder bepaalde voorwaarden mogen
aftrekken van de belasting. Er bestaat de mogelijkheid een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel is dat deze
volledig aftrekbaar is. Niet iedere
periodiek overgemaakte gift is echter

een periodieke gift in deze betekenis. Om te profiteren van deze belastingaftrek moet je minimaal vijf jaar een vast bedrag naar een goed doel overmaken.

Tot 1 januari moest je de periodieke gift vastleggen bij de notaris, maar dat is niet meer verplicht. Je mag nu zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Voorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en de Consumentenbond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid eenmalige
giften af te trekken van de belasting.  Weldoeners komen in aanmerking voor aftrek als het totale bedrag aangiften in een jaar hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen,

met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van

10 procent van het inkomen. Het goede doel moet dan wel het stempel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Steunstichting

Sociaal Belang behartigende Instelling (SSBBI) dragen.

Een SSBBI is een instelling die niet alleen individuele belangen van de bij haar aangesloten leden behartigt, maar die ook een maatschappelijke waarde heeft. Bijvoorbeeld een kinderboerderij of buurtvereniging.

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut, een klassiek goed doel dus. Van de fiscus moet een ANBI aan een aantal administratieve regels voldoen. Zo moet deze beschikken over een beleidsplan en een gedegen financiële administratie. Ook moeten ze sinds dit jaar hun financiële verantwoording op hun website publiceren.

"Het kan zijn dat kleine doelen afhaken vanwege alle regels waar ze zich aan moeten houden. De vraag is ook of het zo eerlijk is dat KWF Kankerbestrijding aan dezelfde regels moet voldoen als Stichting EHBO-bevordering Budel", zegt Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op de website van de Belastingdienst kun je terugvinden of een goed doel een ANBI is.

"Als nadat de gift is gedaan-halverwege het jaar de ANBI-status wordt ingetrokken, dan kun je toch blijven profiteren van het belastingvoordeel", legt Hemels uit. Maar de  fiscus is maar één jaar coulant. Bij een periodieke

gift moet je dus even goed opletten, zeker als je schenkt aan een klein goed doel. "Neem in de overeenkomst altijd een bepaling op waarin staat dat de periodieke gift komt te vervallen als de ANBI-status van het goede doel vervalt", zo geeft de hoogleraar als tip