Hospice

Bronnerhof

Voor wie

Iedereen is welkom in Hospice Bronnerhof, ongeacht woonplaats, leeftijd, geslacht, inkomen, levensovertuiging of afkomst. Iedereen is vrij in de keuze voor Bronnerhof.
Als mensen naar het oordeel van de behandelend arts in samenspraak met de verpleegkundigen van Bronnerhof nog slechts korte tijd te leven hebben, kan een opname worden gerealiseerd.
Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase.

Voor wie

Met stichting Buurtzorg is een samenwerking aangegaan voor de professionele verpleegkundige zorg.

De eigen huisarts blijft de verantwoordelijke medicus. Als de eigen huisarts de medische zorg niet kan verlenen, wordt deze overgenomen door Huisartsenpraktijk Obbicht.

Onmisbaar in de zorg zijn de vrijwilligers. Zij zijn er voor de bewoners: voor verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of gezelschap en het opvangen van familie. Kortom, ze willen ‘er zijn’ voor de bewoners. Zij verlenen deze zorg uit menselijke betrokkenheid en zorgen voor een sfeer waarin de bewoner centraal staat. Indien mogelijk en wenselijk wordt de familie bij de zorg betrokken.

Zorg

Met Buurtzorg Nederland heeft onze stichting een samenwerkingsovereenkomst. Binnen Bronnerhof zijn er 24 uur per dag gekwalificeerde verpleegkundigen aanwezig. Er werkt een vast team van verpleegkundigen met veel ervaring in de palliatieve zorg. 

De medische zorg is in handen van de eigen huisarts van de gast. 
Als de eigen huisarts de medische zorg niet kan verlenen, dan wordt de Huisartsenpraktijk van Obbicht gevraagd deze over te nemen. 

Onmisbaar in de zorg zijn onze vrijwilligers. Zij zijn er voor onze gasten, voor verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of gezelschap en het opvangen van de naasten en familie. Kortom, ze willen ‘er zijn’ voor de gasten, naasten en familie.
Zij verlenen deze zorg vanuit menselijke betrokkenheid en zorgen voor een sfeer waarin de gast centraal staat

Wat wij bieden

Bronnerhof is gevestigd in het voormalig Sint Joseph klooster achter de kerk in Born.
Een schitterend sfeervol pand, dat door de stichting zeer ingrijpend is verbouwd om te voldoen aan alle eisen. Hospice Bronnerhof biedt alles om het verblijf voor gasten en naasten zo aangenaam mogelijk te maken. Hospice Bronnerhof is flexibel in het bieden van verblijf. Afhankelijk van de actuele situatie kan er ook tijdelijke zorg (respijtzorg) geboden worden.

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg is er voor mensen die tijdelijk zijn aangewezen op 24/7-zorg. Dat kunnen mensen zijn die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, of mensen die tijdelijk door ziekte of ongeval aangewezen zijn op volledige zorg. Denk aan hulpbehoevende en alleenstaande ouderen, voor wie de mantelzorg er onvoldoende of niet kan zijn. Bijna iedereen wil na een ziekenhuisopname graag spoedig naar huis. Soms is dat niet mogelijk. Ook kan het zijn dat de professionele hulp nog niet geleverd kan worden en dan kan tijdelijk verblijf in Bronnerhof een uitkomst bieden voor zorgvrager en mantelzorger.

Overbruggingszorg wordt geboden voor een periode van maximaal 3 weken. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd van €37,50 per dag.

Zorg

Met Buurtzorg Nederland heeft onze stichting een samenwerkingsovereenkomst. Binnen Bronnerhof zijn er 24 uur per dag gekwalificeerde verpleegkundigen aanwezig. Er werkt een vast team van verpleegkundigen met veel ervaring in de palliatieve zorg. 

De medische zorg is in handen van de eigen huisarts van de gast. Als de eigen huisarts de medische zorg niet kan verlenen, dan wordt de Huisartsenpraktijk van Obbicht gevraagd deze over te nemen. 

Onmisbaar in de zorg zijn onze vrijwilligers. Zij zijn er voor onze gasten, voor verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of gezelschap en het opvangen van de naasten en familie. Kortom, ze willen ‘er zijn’ voor de gasten, naasten en familie. Zij verlenen deze zorg vanuit menselijke betrokkenheid en zorgen voor een sfeer waarin de gast centraal staat

Wat wij bieden

Bronnerhof is gevestigd in het voormalig Sint Joseph klooster achter de kerk in Born.
Een schitterend sfeervol pand, dat door de stichting zeer ingrijpend is verbouwd om te voldoen aan alle eisen. Hospice Bronnerhof biedt alles om het verblijf voor gasten en naasten zo aangenaam mogelijk te maken. Hospice Bronnerhof is flexibel in het bieden van verblijf. Afhankelijk van de actuele situatie kan er ook tijdelijke zorg (respijtzorg) geboden worden.

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg is er voor mensen die tijdelijk zijn aangewezen op 24/7-zorg. Dat kunnen mensen zijn die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, of mensen die tijdelijk door ziekte of ongeval aangewezen zijn op volledige zorg. Denk aan hulpbehoevende en alleenstaande ouderen, voor wie de mantelzorg er onvoldoende of niet kan zijn. Bijna iedereen wil na een ziekenhuisopname graag spoedig naar huis. Soms is dat niet mogelijk. Ook kan het zijn dat de professionele hulp nog niet geleverd kan worden en dan kan tijdelijk verblijf in Bronnerhof een uitkomst bieden voor zorgvrager en mantelzorger.

Overbruggingszorg wordt geboden voor een periode van maximaal 3 weken. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd van €37,50 per dag.