Hospice

Bronnerhof

Verblijf

In het Bronnerhof wordt in een gastvrije omgeving professionele zorg en ondersteuning geboden. De huisarts heeft de regie over de medische zorg, daarbij ondersteund door verpleegkundigen en vrijwilligers. Indien men dit wenst worden naasten betrokken bij de dagelijkse verzorging. 

Er wordt zo veel mogelijk een sfeer zoals thuis gecreëerd, waarbij de gast zo lang mogelijk de regie over zijn/haar leven behoudt. De gast heeft een volledig ingerichte eigen kamer, waarbij aanpassingen met privé spullen natuurlijk mogelijk is. In de centrale verzorgingsbadkamer is er een speciale douchestoel, waarvan de gast gebruik kan maken. Er is een gemeenschappelijke keuken en woonkamer en een prachtig aangelegde tuin met terras en overkapping.

Verblijf

In het Bronnerhof wordt in een gastvrije omgeving professionele zorg en ondersteuning geboden. De huisarts heeft de regie over de medische zorg, daarbij ondersteund door verpleegkundigen en vrijwilligers. Indien men dit wenst worden naasten betrokken bij de dagelijkse verzorging. 

Er wordt zo veel mogelijk een sfeer zoals thuis gecreëerd, waarbij de gast zo lang mogelijk de regie over zijn/haar leven behoudt. De gast heeft een volledig ingerichte eigen kamer, waarbij aanpassingen met privé spullen natuurlijk mogelijk is. In de centrale verzorgingsbadkamer is er een speciale douchestoel, waarvan de gast gebruik kan maken. Er is een gemeenschappelijke keuken en woonkamer en een prachtig aangelegde tuin met terras en overkapping.

Zorg

Hoe verlenen we medische, verpleegkundige, vrijwillige en spirituele zorg?

Medische zorg
De (eigen) huisarts van de gast is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bezoekt de gast zo vaak als nodig. Het behandelbeleid is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Hierbij is veel aandacht voor het bestrijden van mogelijke pijn en benauwdheid. Indien een huisarts zijn of haar gast niet kan opvolgen naar het hospice zal de huisartsenpraktijk Obbicht, in overleg met de eigen huisarts de zorg aan de gast verlenen.

Verpleegkundige zorg
Verpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt door ons Buurtzorg Bronnerhof team geleverd. De verpleegkundige zorg wordt geboden afhankelijk van de zorgbehoefte van de gast. De verpleegkundigen besteden veel aandacht aan het comfort van de gast en draagt samen met de zorgvrijwilligers zorg voor de totale zorg van de gast en zijn/haar naasten.

Zorgvrijwilliger
Zeven dagen per week begeleiden onze zorgvrijwilligers de gasten en hun naasten. De zorgvrijwilligers zijn de gastvrouwen en -heren van ons huis en werken tussen 8.00 en 23.00 uur. De belangrijkste taak van de zorgvrijwilliger is ‘er zijn’, waarbij de wensen en behoeften van de gast en diens naasten en familie centraal staan.

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging wordt in principe geboden vanuit de eigen parochie/gemeente van de gast. Als hospice maken we deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Onderdeel hiervan is het Centrum voor Levensvragen. Vanuit dit centrum is er een geestelijk verzorger aan Bronnerhof verbonden die op aanvraag aan de gasten en naasten psychosociale of spirituele begeleiding kan bieden.

Zorg

Hoe verlenen we medische, verpleegkundige, vrijwillige en spirituele zorg?

De (eigen) huisarts van de gast is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bezoekt de gast zo vaak als nodig. Het behandelbeleid is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Hierbij is veel aandacht voor het bestrijden van mogelijke pijn en benauwdheid. Indien een huisarts zijn of haar gast niet kan opvolgen naar het hospice zal de huisartsenpraktijk Obbicht, in overleg met de eigen huisarts de zorg aan de gast verlenen.

Verpleegkundige zorg
Verpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt 24/7 door ons Buurtzorg Bronnerhof team geleverd. De verpleegkundigen besteden veel aandacht aan het comfort van de gast en draagt samen met de zorgvrijwilligers zorg voor de totale zorg van de gast en zijn/haar naasten.

Zorgvrijwilliger
Zeven dagen per week begeleiden onze zorgvrijwilligers de gasten en hun naasten. De zorgvrijwilligers zijn de gastvrouwen en -heren van ons huis en werken tussen 8.00 en 23.00 uur. De belangrijkste taak van de zorgvrijwilliger is ‘er zijn’, waarbij de wensen en behoeften van de gast en diens naasten en familie centraal staan.

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging wordt in principe geboden vanuit de eigen parochie/gemeente van de gast. Als hospice maken we deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Onderdeel hiervan is het Centrum voor Levensvragen. Vanuit dit centrum is er een geestelijk verzorger aan Bronnerhof verbonden die op aanvraag aan de gasten en naasten psychosociale of spirituele begeleiding kan bieden.

Vrijwilligers

Van groot belang voor Bronnerhof In Bronnerhof wordt, behalve de professionele verpleegkundige en medische zorg, vrijwel alles in eigen beheer door vrijwilligers gedaan om het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

Binnen Bronnerhof zijn er veel vrijwilligers werkzaam, met uiteenlopende taken. Zo zijn er zorgvrijwilligers, de tuinploeg, de kookploeg, de PR commissie, de sponsorcommissie, ICT, bestuur, team Samen Gedenken, team onderhoud gebouw. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd en begeleid door de coördinator.

Zorgvrijwilligers
De zorgvrijwilligers werken in diensten van 3 of 4 uur om de gasten en hun naasten te ondersteunen. Hun werk kent vele aspecten zoals gezelschap houden van de gast, ondersteunende en huishoudelijke taken en het opvangen van familie. Kortom in allerlei aspecten ‘er zijn’ voor de gast. Ze verlenen deze zorg vanuit menselijke betrokkenheid, zonder er geld voor te vragen. Daardoor stellen ze de gasten in staat om een zo draaglijk en menswaardig leven te leiden in de tijd die hen nog rest. Nadruk ligt op kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving met respect voor privacy.

Verzorgingstaken die zorgvrijwilligers kunnen uitvoeren zijn het assisteren van de verpleegkundigen, de gast in en uit bed helpen, helpen bij toiletgang en helpen bij eten en drinken. De zorgvrijwilliger mag geen medische- of verpleegkundige handelingen verrichten.

Gast en naasten bijstaan
Vrijwilligers staan open voor alle vragen van gasten en hun naasten. Indien niet direct een antwoord voorhanden is zal worden doorverwezen naar de verpleegkundige of coördinator.

Vrijwilligers

Van groot belang voor Bronnerhof In Bronnerhof wordt, behalve de professionele verpleegkundige en medische zorg, vrijwel alles in eigen beheer door vrijwilligers gedaan om het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

Binnen Bronnerhof zijn er veel vrijwilligers werkzaam, met uiteenlopende taken. Zo zijn er zorgvrijwilligers, de tuinploeg, de kookploeg, de PR commissie, de sponsorcommissie, ICT, bestuur, team Samen Gedenken, team onderhoud gebouw. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd en begeleid door de coördinator.

Zorgvrijwilligers
De zorgvrijwilligers werken in diensten van 3 of 4 uur om de gasten en hun naasten te ondersteunen. Hun werk kent vele aspecten zoals gezelschap houden van de gast, ondersteunende en huishoudelijke taken en het opvangen van familie. Kortom in allerlei aspecten ‘er zijn’ voor de gast. Ze verlenen deze zorg vanuit menselijke betrokkenheid, zonder er geld voor te vragen. Daardoor stellen ze de gasten in staat om een zo draaglijk en menswaardig leven te leiden in de tijd die hen nog rest. Nadruk ligt op kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving met respect voor privacy.

Verzorgingstaken die zorgvrijwilligers kunnen uitvoeren zijn het assisteren van de verpleegkundigen, de gast in en uit bed helpen, helpen bij toiletgang en helpen bij eten en drinken. De zorgvrijwilliger mag geen medische- of verpleegkundige handelingen verrichten.

Gast en naasten bijstaan
Vrijwilligers staan open voor alle vragen van gasten en hun naasten. Indien niet direct een antwoord voorhanden is zal worden doorverwezen naar de verpleegkundige of coördinator.

Praktische zaken

Hospice Bronnerhof heeft 5 gastenkamers voor de palliatieve zorg en 3 voor respijtzorg. Daarnaast is er een gezellige woonkamer met keuken, een tv-kamer en een grote omheinde tuin met terras en overkapping. De kamers hebben als standaardinrichting een hoog-laagbed, kledingkast, nachtkastje, een relexfauteuil en een tafel met twee stoelen. Naast de basisinrichting is er ruimte om persoonlijke bezittingen mee te nemen.

Praktische zaken

Hospice Bronnerhof heeft 5 gastenkamers voor de palliatieve zorg en 3 voor respijtzorg. Daarnaast is er een gezellige woonkamer met keuken en een grote omheinde tuin met terras en overkapping. De kamers hebben als standaardinrichting een hoog-laagbed, kledingkast, nachtkastje, een relexfauteuil en een tafel met twee stoelen. Naast de basisinrichting is er ruimte om persoonlijke bezittingen mee te nemen.

De was
Beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het hospice en in het hospice gewassen. De persoonlijke was dient door de familie verzorgd te worden.

Maaltijden
De maaltijden worden in overleg met en op verzoek van de gasten verzorgd door de kookvrijwilligers. De naaste van de gast kan tegen een vergoeding mee-eten.

Bezoek
Familie, vrienden en bekenden zijn te allen tijde welkom in het hospice, in overleg met de gast.

Apotheek
Medicatie wordt besteld bij de apotheek in Born, deze wordt in het hospice bezorgd.

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan binnen het hospice, mits deze geen overlast geven. In overleg met de coördinator of verpleegkundige is een eigen huisdier op de kamer welkom. Voor de verzorging van het huisdier is familie verantwoordelijk en gebeurt in overleg met de coördinator of verpleegkundige. Het is bezoek toegestaan een huisdier mee te nemen, mits deze geen overlast geeft.

Roken
In verband met de veiligheid en de mogelijke aanwezigheid van zuurstof is roken in het gehele gebouw niet toegestaan. De gasten worden daarom verzorgt om buiten op het terras of onder de overkapping te roken. Is dit niet meer mogelijk, dan mag de gast op zijn kamer roken onder toezicht van de familie, met de deur dicht en het raam open. Alle andere dienen buiten te roken.

          De was
Beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het hospice en in het hospice gewassen. Voor de persoonlijke was wordt de familie wordt gevraagd deze te verzorgen.

          Maaltijden
De maaltijden worden in overleg met en op verzoek van de gasten verzorgd door de kookvrijwilligers. De naaste van de gast kan tegen een vergoeding mee-eten.

          Bezoek
Familie, vrienden en bekenden zijn te allen tijde welkom in het hospice, in overleg met de gast.

          Apotheek
Medicatie wordt besteld bij de apotheek in Born, deze wordt in het hospice bezorgd.

          Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan binnen het hospice, mits deze geen overlast geven. In overleg met de coördinator of verpleegkundige is een eigen huisdier op de kamer welkom. Voor de verzorging van het huisdier zal overleg gepleegd worden met de mantelzorger. Het is bezoek toegestaan een huisdier mee te nemen, mits deze geen overlast geeft.

          Roken
In verband met de veiligheid en de mogelijke aanwezigheid van zuurstof is roken in het gehele gebouw niet toegestaan. De gasten worden daarom verzocht om buiten op het terras of onder de overkapping te roken. Is dit niet meer mogelijk, dan mag de gast op zijn kamer roken onder toezicht van de familie, met de deur dicht en het raam open. Alle andere dienen buiten te roken.

Tarieven

Voor een verblijf in Hospice Bronnerhof wordt een eigen bijdrage van € 37,50 per dag gevraagd. Indien men een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, dan vergoedt de verzekering van de gast waarschijnlijk de eigen bijdrage of een deel hiervan. (zie uw polis of vraag na bij de verzekeringsmaatschappij). Voor logeren door naasten vragen wij een vergoeding per nacht, inclusief ontbijt van €15,-.

Naasten kunnen altijd mee eten, ontbijt, lunch, diner.
Voor het ontbijt en lunch is de eigen bijdrage €5,- en voor het diner €10,-.

Maandelijks wordt de factuur voor verblijf, en eventueel te factureren logies of maaltijden, verstuurd naar degene die de financiële zaken van de gast behartigt. Het hospice stuurt de factuur niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Na overlijden bestaat er de mogelijkheid om opgebaard te worden binnen Bronnerhof, hiervan zijn de kosten €30,00 per dag. Deze worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.